WerkFit trajecten

Een WerkFit traject is altijd maatwerk. VOLhoofd gaat op een praktische manier met de cliënt aan het werk om een goed en realistisch beeld te krijgen van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en onderzoekt wat nodig en mogelijk is om (weer) deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

Door mijn ervaring als (loopbaan)coach, HR-adviseur, leidinggevende, sparring partner van management en bestuurders, medewerker, moeder, partner, ervaringsdeskundige en bovenal als mens, heb ik al vele wegen mogen bewandelen. Hierdoor kan ik cliënten ondersteunen bij het vinden van een realistische route die het beste bij hem of haar

past. 

We gaan aan de slag met:

  1. Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de cliënt. Wat is voor jou belangrijk, wat wil je bereiken en wat is daarvoor nodig. We gaan ontdekken wat voor jou wel werkt, rekening houdend met eventuele belemmeringen en met aandacht voor jouw kwaliteiten natuurlijk i.r.t. werksituaties.
  2. Als duidelijk is welke (werknemers)vaardigheden extra aandacht nodig hebben pakken we die op om ze (nog)steviger te maken zodat je ze goed kan gebruiken op je toekomstige werkplek.
  3. Hoe ziet de arbeidsmarkt er voor jou uit? Wat is een realistische stap om te zetten, wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je die stap zetten?

 

Heb je AD(H)D of kenmerken hiervan

ADHD en ADD zijn verzamelnamen voor ander gedrag, veroorzaakt door een tekort aan bepaalde neurotransmitters, de transportstoffen tussen zenuwcellen. Je hoofd kan hierdoor overvol raken, waardoor je erg druk en ongeconcentreerd kan worden.

Je hoort bijvoorbeeld niet meer wat er tegen je wordt gezegd, doet niet wat de ander van je verwacht, voelt je eigen lichaamsprikkels niet meer waardoor je onhandig wordt. Je kan zelf ook het gevoel krijgen dat je gek wordt. Met een heel kort lontje en erg druk en ongeconcentreerd gedrag tot gevolg. Veel mensen met AD(H)D zijn ‘triggerhappy’: er hoeft maar iets te gebeuren en ze schieten in actie, snel en vaak ook ondoordacht. Het verschil tussen ADHD en ADD is vooral dat die drukte in je hoofd bij ADHD ook voor anderen zichtbaar is in gedrag (onhandig, druk, snel gedrag). Bij ADD verdwijnt iemand als het ware in zijn hoofd, lijkt dus van buiten heel rustig maar is het van binnen niet. 

AD(H)D is een aangeboren, erfelijke en een blijvend neurobiologische aandoening. Vaak wordt de oplossing gezocht in medicatie en/of therapie gericht op vaardigheden waarin mensen met AD(H)D minder goed zijn, zoals plannen, dingen afmaken en je aandacht ergens bijhouden. 

 

Volhoofd ziet AD(H)D-gedrag, dat soms minder handig kan zijn, als een symptoom(en niet als stoornis) voortvloeiend uit alle processen die in je volle hoofd plaatsvinden. De aansturing van je gedrag kan je leren veranderen waardoor nieuwe wegen ontstaan die voor jou wel werken.

AD(H)D komt voor bij 2 tot 7% van de kinderen en naar schatting heeft 3% van de volwassenen AD(H)D. 

 

Heb je een vol hoofd

Ook als je geen diagnose AD(H)D hebt kan je hoofd overvol zijn. Door te ontdekken wat voor jou belangrijk is en daar aandacht aan te besteden ontstaan mogelijkheden om meer rust en ruimte te ervaren.

 

Heb je een partner met AD(H)D

Heb jij en/of je partner AD(H)D, dan geeft dat vaak extra uitdagingen in jullie relatie. Discussies gaan nogal eens over het niet (op tijd) nakomen van afspraken, chaos in huis en op sociaal vlak en veel lijkt vooral om AD(H)D te draaien.

Allerlei patronen kunnen ontstaan, naast de onenigheid over praktische zaken. Dat kan ten koste gaan van jullie relatie. Een van de partners zoekt bijvoorbeeld spanning en behoefte aan afwisseling elders. De partner zonder AD(H)D neemt (on)bewust allerlei taken over enzovoorts. Jullie gaan je hierdoor onbegrepen en ongezien voelen, wat ten koste gaat van het plezier en vertrouwen dat je graag wilt hebben.

Door deze aspecten tijdens de coaching te onderkennen ontstaat meer begrip en inzicht voor elkaar. Herontdekken waarom jullie voor elkaar hebben gekozen. Op een effectievere manier met elkaar communiceren en elkaar weer echt zien, maakt de weg opnieuw vrij voor een liefdevolle relatie. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we onderzoeken of de begeleiding individueel of samen wordt ingezet. Een combinatie is ook mogelijk.

 

Ben je stagebegeleider, docent of mentor van een leerling met AD(H)D

Tijdens de opleiding of studie gaat de leerling of student deel uit maken van het "werkende leven" tijdens de stage en het afstuderen. Vaak is dit voor de leerling/student met AD(H)D of kenmerken daarvan heeft een extra grote stap. Hoe pak je dat als         stagebegeleider of mentor het beste op en hoe geef je de daarbij passende ondersteuning, aandacht en feedback?

Door meer kennis en inzicht krijgen en daarnaast praktische handvatten te ontdekken die voor het individu werken. Volhoofd kan hierbij goede ondersteuning bieden.

 

Ben je ouder, broer of zus van een kind met AD(H)D 

Bij de opvoeding kom je als ouder voor (nog meer) uitdagingen te staan. Hierdoor kan je het overzicht wel eens verliezen, behoefte hebben aan begrip en praktische handvatten. Hoe kan je je kind het beste ondersteunen en begeleiden en welke rol kunnen broers en zussen hierin spelen. Volhoofd.nl kan jullie begeleiden bij het vinden van de handigste weg en routekaart.