Individuele coaching volle hoofden/ stress en burn-out

VOLhoofd/Willemien Minderhoud begeleidt mensen met een vol hoofd, bijvoorbeeld als gevolg van stress, disbalans, burn-out of met AD(H)D, autisme en/of kenmerken daarvan. Een diagnose is niet van belang. Ook is er aandacht voor de omgeving, zoals werk, studie, familie en vrienden. 

VOLhoofd gaat met de cliënt op zoek naar (levens brede) manieren om beter te leren werken en functioneren met zijn volle hoofd, de balans te (her)vinden en meer grip te krijgen op zijn leven.

Veerkracht en balans coaching

Veerkracht en balans coaching in werksituaties wordt ingezet als korte interventie bij (dreigende) uitval. Gemiddeld 1-3 gesprekken zijn voldoende om de medewerker weer grip te laten krijgen op zijn ongewenste situatie. Willemien geeft tegens advies aan de opdrachtgever van het traject over wat nodig kan zijn om stabiliteit te behouden.

Loopbaan coaching

Willemien is al jaren werkzaam als loopbaanadviseur en gaat bij deze trajecten in op de vragen

  • wie ben ik(zingeving)
  • wat kan ik(competenties en vaardigheden)
  • wat wil ik(realistisch)

Loopbaantrajecten worden veelal ondersteunt door de inzet van gecertificeerde persoonlijkheidsonderzoeken.

Als loopbaanadviseur heeft Willemien ervaring in het bedrijfsleven( ICT en reclamewereld, (maak) industrie, zakelijke dienstverlening), (semi)overheid(de gezondheidszorg, onderwijs) en overheidsinstanties.

Heb je een medewerker met AD(H)D

Samenwerken, hoe doe je dat eigenlijk? Een organisatie is een mengelmoes van individuen die met elkaar samen (moeten) werken. Ieder met zijn individuele eigenaardigheden, binnen de context van de (on)geschreven regels van het bedrijf, de afdeling en samen met je directe collega's.

Door meer inzicht en kennis te krijgen van AD(H)D kun je als werkgever of collega prettiger samenwerken en juist gebruik maken van de mooie eigenschappen van AD(H)D zoals creativiteit, energie, het leggen van verbanden en oog voor detail, intelligentie en zorgzaamheid.

Heb je een collega met AD(H)D

Samenwerken, hoe doe je dat eigenlijk? Een organisatie is een mengelmoes van individuen die met elkaar samen (moeten) werken. Ieder met zijn individuele eigenaardigheden, binnen de context van de (on)geschreven regels van het bedrijf, de afdeling en samen met je directe collega's.

Door meer inzicht en kennis te krijgen van AD(H)D kun je als werkgever of collega prettiger samenwerken en juist gebruik maken van de mooie eigenschappen van AD(H)D zoals creativiteit, energie, het leggen van verbanden en oog voor detail, intelligentie en zorgzaamheid.

WerkFit trajecten via het UWV

Een WerkFit traject is altijd maatwerk. VOLhoofd gaat op een praktische manier met de cliënt aan het werk om een goed en realistisch beeld te krijgen van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en onderzoekt wat nodig en mogelijk is om (weer) deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

Door mijn ervaring als (loopbaan)coach, HR-adviseur, leidinggevende, sparring partner van management en bestuurders, medewerker, moeder, partner, ervaringsdeskundige en bovenal als mens, heb ik al vele wegen mogen bewandelen. Hierdoor kan ik cliënten ondersteunen bij het vinden van een realistische route die het beste bij hem of haar past. 

We gaan aan de slag met:

  1. Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de cliënt. Wat is voor jou belangrijk, wat wil je bereiken en wat is daarvoor nodig. We gaan ontdekken wat voor jou wel werkt, rekening houdend met eventuele belemmeringen en met aandacht voor jouw kwaliteiten natuurlijk i.r.t. werksituaties.
  2. Als duidelijk is welke (werknemers)vaardigheden extra aandacht nodig hebben pakken we die op om ze (nog)steviger te maken zodat je ze goed kan gebruiken op je toekomstige werkplek.
  3. Hoe ziet de arbeidsmarkt er voor jou uit? Wat is een realistische stap om te zetten, wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je die stap zetten

 

Trainingen en workshops

 

Vliegeren in het brein

Tijdens deze workshop wordt op interactieve wijze uitvoerig ingegaan op de verschillende breindelen, de voorkeuren van het brein, de mogelijkheden om de afzonderlijke delen te beïnvloeden en beter aan te kunnen sluiten bij anderen.

Je leven en hoofd in balans

Waardoor ontstaat bij jou de disbalans en wat kan je zelf of met ondersteuning van je omgeving beter inzetten om te functioneren? Informatie en oefeningen helpen je hierbij.

Natuurlijk Veranderen!

In 2 dagdelen aan de slag met veranderen. Meebewegen is tegenwoordig een van de belangrijkste competenties, zowel in werk als privé situaties. Hoe doe je dat dan en hoe blijf je daarbij toch trouw aan jezelf?

Loopbaantraining

In een kleine groep 3 dagdelen aan de slag met je loopbaan met als uitgangspunt de loopbaanvragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Resultaat is een persoonsprofiel en een concreet plan van aanpak.

Maatwerk trainingen en workshops

Het is erg leuk om in overleg maatwerk trainen en/of workshops te ontwerpen en geven.