Privacyverklaring

Vanuit de AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming) voldoet VOLhoofd aan de daaruit voortvloeiende privacybeginselen. Deze zijn te lezen in de Privacyverklaring.

PDF
Privacyverklaring VOLhoofd AVG
PDF [369.8 KB]
Download (12 downloads)