Privacyverklaring

Vanuit de AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming) voldoet VOLhoofd aan de daaruit voortvloeiende privacybeginselen. Deze zijn te lezen in de Privacyverklaring.

privacyverklaring VOLhoofd AVG
PDF – 369.8 KB 474 downloads