Heb je een partner met AD(H)D

Heb jij en/of je partner AD(H)D, dan geeft dat vaak extra uitdagingen in jullie relatie. Discussies gaan nogal eens over het niet (op tijd) nakomen van afspraken, chaos in huis en op sociaal vlak en veel lijkt vooral om AD(H)D te draaien.

Allerlei patronen kunnen ontstaan, naast de onenigheid over praktische zaken. Dat kan ten koste gaan van jullie relatie. Een van de partners zoekt bijvoorbeeld spanning en behoefte aan afwisseling elders. De partner zonder AD(H)D neemt (on)bewust allerlei taken over enzovoorts. Jullie gaan je hierdoor onbegrepen en ongezien voelen, wat ten koste gaat van het plezier en vertrouwen dat je graag wilt hebben.

Door deze aspecten tijdens de coaching te onderkennen ontstaat meer begrip en inzicht voor elkaar. Herontdekken waarom jullie voor elkaar hebben gekozen. Op een effectievere manier met elkaar communiceren en elkaar weer echt zien, maakt de weg opnieuw vrij voor een liefdevolle relatie. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we onderzoeken of de begeleiding individueel of samen wordt ingezet. Een combinatie is ook mogelijk.