WerkFit trajecten via het UWV

Een WerkFit traject is altijd maatwerk. VOLhoofd gaat op een praktische manier met de cliënt aan het werk om een goed en realistisch beeld te krijgen van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en onderzoekt wat nodig en mogelijk is om (weer) deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

Door mijn ervaring als (loopbaan)coach, HR-adviseur, leidinggevende, sparring partner van management en bestuurders, medewerker, moeder, partner, ervaringsdeskundige en bovenal als mens, heb ik al vele wegen mogen bewandelen. Hierdoor kan ik cliënten ondersteunen bij het vinden van een realistische route die het beste bij hem of haar

past. 

We gaan aan de slag met:

  1. Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de cliënt. Wat is voor jou belangrijk, wat wil je bereiken en wat is daarvoor nodig. We gaan ontdekken wat voor jou wel werkt, rekening houdend met eventuele belemmeringen en met aandacht voor jouw kwaliteiten natuurlijk i.r.t. werksituaties.
  2. Als duidelijk is welke (werknemers)vaardigheden extra aandacht nodig hebben pakken we die op om ze (nog)steviger te maken zodat je ze goed kan gebruiken op je toekomstige werkplek.
  3. Hoe ziet de arbeidsmarkt er voor jou uit? Wat is een realistische stap om te zetten, wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je die stap zetten?